header banner
Default

Tijdens een NFL-wedstrijd zakt de Amerikaanse voetbalspeler Hamlin in elkaar


Table of Contents
  Spelers zijn geschokt door de gebeurtenissen

  NOS Nieuws

  In de Verenigde Staten is een wedstrijd in de hoogste Americanfootballcompetitie, de National Football League (NFL), gestaakt na het ineenzakken van een speler. Damar Hamlin van de Buffalo Bills kwam in het eerste kwart van de wedstrijd in botsing met een tegenstander.

  De 24-jarige speler kwam daarna weer overeind, maar drie seconden later viel Hamlin achterover en bleef hij op het veld liggen.

  Fans reageerden geschokt:

  Speler in Amerikaanse NFL zakt in elkaar tijdens wedstrijd: 'Het werd doodstil'

  Zijn club twitterde een paar uur na het incident dat Hamlin na een tackle een hartstilstand had gekregen. Het is hulpverleners daarna gelukt zijn hartslag op het veld weer te herstellen.

  Ruim een kwartier na het ineenzakken werd hij naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar hij in kritieke toestand in slaap wordt gehouden.

  Op beelden is te zien dat spelers met tranen in hun ogen op het veld stonden.

  Hamlin staat sinds mei 2021 onder contract bij de Bills en speelt sinds die tijd in de NFL. Daarvoor speelde hij jarenlang voor Pittsburgh Panthers, een 'collegeteam'.

  Damar Hamlin tijdens een wedstrijd in november

  Sources


  Article information

  Author: Andrew Jordan

  Last Updated: 1702910282

  Views: 988

  Rating: 4.1 / 5 (53 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrew Jordan

  Birthday: 1938-02-02

  Address: 202 Joseph Wells, South Amy, PA 37562

  Phone: +4567998153860306

  Job: Museum Curator

  Hobby: Raspberry Pi, Fishing, Beekeeping, Running, DIY Electronics, Telescope Building, Horseback Riding

  Introduction: My name is Andrew Jordan, I am a Colorful, clever, unswerving, treasured, dedicated, vibrant, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.