header banner
Default

De salarisbenchmark voor 2021 bepaalt dat startende marketeer een relatief kleine beloning krijgt


Uit de Salaris Benchmark 2021 van werving & selectiebureau Michael Page blijkt dat hoger opgeleide (WO en HBO) Sales & Marketeers met het laagste startsalaris beginnen ten opzichte van studiegenoten die in andere vakgebieden voor het eerst aan de slag gaan.

Gemiddeld verdienen starters in Sales & Marketing 25.000 euro per jaar.

VIDEO: The Importance of Salary Benchmarking
business.com

Het merendeel van de hoger opgeleide starters begint met 30.000 euro. IT’ers starten zelfs met 40.000 euro. 

 Vergelijking salaris van starters per functiegebied

VIDEO: Remuneration and Salary Benchmarking
TalentCode HR

Salaris wordt gebaseerd op vraag en aanbod. Voor Sales & Marketing functies zijn momenteel voldoende kandidaten beschikbaar waardoor het salaris lager ligt dan bijvoorbeeld IT’ers waarbij het aanbod van kandidaten al jaren beperkt is. Wel zijn er in de Sales & Marketing functies vakere bonusregelingen ingebouwd dan bij andere functies, waardoor de salarissen alsnog kunne oplopen. ‘Binnen Sales & Marketing zien we dat het wel lastig is om goede specialisten te vinden, zoals Digital Marketeers en Sales Engineers. Werkgevers zijn bereid om daar meer voor te betalen. We adviseren starters daarom om goed te kijken waar werkgevers veel vraag naar hebben en of ze zich nog aanvullend kunnen specialiseren,’ aldus Joost Fortuin, Senior Managing Director PageGroup Nederland.

Salaris Klein, Midden en Groot Bedrijf

In het Groot bedrijf wordt net als bij de meeste andere functiegebieden meer verdiend dan in het Klein en Midden bedrijf. Vooral het verschil tussen Klein en Midden/Groot bedrijf is opvallend, daar zit een kloof van tenminste 37,5%.

Sources


Article information

Author: Eric Howard

Last Updated: 1702462442

Views: 848

Rating: 4.2 / 5 (48 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eric Howard

Birthday: 1975-09-18

Address: 8931 Roberts Extensions, Moralesmouth, DE 23007

Phone: +3883997172580459

Job: Archaeologist

Hobby: Crochet, Scuba Diving, Origami, Coffee Roasting, Horseback Riding, Whiskey Distilling, Stamp Collecting

Introduction: My name is Eric Howard, I am a dazzling, brilliant, multicolored, clever, bold, irreplaceable, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.