header banner
Default

Google Reklamları nedir ve faydaları nelerdir?


Table of Contents

  Google Ads, Google AdWords kısaltması olarak biliniyor. Türkçeye Google reklamları olarak çevrilebilir. Herhangi bir markaya ait olan ürün ve hizmetlerin tanıtımlarının Google’ın ulaşabildiği her yerde yayınlanması olarak özetlenebilir.

  AVATANJLARI NELER?

  Haber Dairesi sitesinde yer alan bilgilere göre, Google Ads; çevrimiçi reklamcılık olarak özetlenebilir. Reklamların doğrudan hedef kitle ile buluşmasını sağlar. Reklamlar; ilgilenmeyen kişilere kesinlikle gösterilmez. Bu sayede, reklamların verimi artar. Ayrıca, reklamlardan maddi ve manevi anlamda en iyi verim alınır.

  Google Ads’in sahip olduğu avantajlar ise şöyle:

  Google Ads; reklamları hedefleme şansını sunar. Reklamlar; belirli ilgi alanları olan kişilere ulaştırılır. Bir başka deyişle, marka; ürün ve hizmetlerini yalnızca o ürün ve hizmet ile ilgilenen kişilere tanıtma şansına erişir. Anahtar kelimeler; Google Ads açısından bir hayli önemlidir. İnternet kullanıcıları; söz konusu kelimeleri arattıkları takdirde ürün ve hizmet ile ilgili reklamlara ulaşırlar. Bunun yanı sıra, reklamlar; Google arama sonuçları sayfalarında gösterilir. Ayrıca, potansiyel müşterilerin yaşı, yaşadığı şehir ve ilgi alanları da belirlenir. Google Ads; hedefleme açısından en iyisini vaat eder. Reklamların hangi saatlerde ve ne sıklıkla yayınlanacağı da önceden belirlenebilecek hususlar arasında yer alır. Ayrıca, reklam verenler; reklamlarının hangi cihazlarda ne sıklıkla görünebileceğini de ayarlama şansına erişirler.

  Google Ads; son derece ekonomik bir reklam seçeneğidir. Diğer seçeneklerde olduğu gibi reklam vermek adına gerekli olan minimum tutar yoktur. Markalar; paralarını nasıl harcayacaklarını kontrol edebilirler. Bilhassa günde, ayda ve reklam başına ne kadar harcama yapılacağını belirlemek mümkündür. Bunun yanı sıra, reklam sahipleri; yalnızca bir kullanıcı reklamlarına tıkladıkları zaman ödeme yaparlar. Sonuç olarak, Google Ads; fiyat performans kriteri bakımından kesinlikle en iyi seçenektir.

  Öte yandan Google Ads hesabında istenildiği zaman değişiklik yapmak mümkündür.

  Sources


  Article information

  Author: Jaclyn Chapman

  Last Updated: 1703723521

  Views: 867

  Rating: 3.9 / 5 (93 voted)

  Reviews: 87% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jaclyn Chapman

  Birthday: 1980-10-09

  Address: 07269 Joel Mission, West Steven, AK 14839

  Phone: +4528778713142481

  Job: Sales Representative

  Hobby: Juggling, Chess, Astronomy, Mountain Climbing, Chocolate Making, Raspberry Pi, Meditation

  Introduction: My name is Jaclyn Chapman, I am a lively, esteemed, daring, intrepid, priceless, steadfast, Determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.