header banner
Default

Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?


Table of Contents

  Günümüz dünyasında internetten para kazanmak çok daha yaygın hale gelmiştir. İnternetten para kazanmanın en önde gelen yollarından biri de CPM’dir. Eğer internete ürettiğiniz içerikle birlikte reklam gösterebiliyorsanız, göstermiş olduğunuz bin reklam başına belli bir ücret alabilirsiniz. Günümüzde bu gelir kapısından pek çok kişi faydalanmaktadır.

  CPM Nedir?

  CPM, bin başına gösterim anlamına gelmektedir. Bu değer, takipçilerinize 1000 reklam izlettiğiniz zaman kazanacağınız parayı size göstermektedir. Özellikle YouTube gibi reklam izletmenin önemli olduğu platformlar tarafından kullanılan bir değerdir. Bin başına gösterim, farklı ülkelerde daha farklı değerlerde olabilir. CPM’i belirleyen bir diğer etken de dünyanın hangi bölgesindeki kitleye reklam izlettiğinizdir.

  CPM Nasıl Hesaplanır ve Nasıl Bulunur?

  Bazı bölgelerde yaşayan insanlar reklamlar üzerinden daha fazla satın alma işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bununla birlikte, parası daha değerli olan bölgelerde reklamlar üzerinden daha fazla gelir sağlayabilmek mümkündür. Reklamların daha fazla gelir sağladığı bölgeye hitap eden kişilerin gösterdiği reklamlar, çok daha fazla para kazandırmaktadır. Reklamların firmalara ne kadar kazanç sağladığından yola çıkarak CPM miktarı hesaplanmaktadır.

  Sources


  Article information

  Author: Sara Rivera

  Last Updated: 1703389322

  Views: 1057

  Rating: 4.9 / 5 (43 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Sara Rivera

  Birthday: 1961-01-24

  Address: 57929 Schroeder Groves, Elliottburgh, WI 39144

  Phone: +3818431130551091

  Job: Environmental Scientist

  Hobby: Card Games, Stamp Collecting, Board Games, Dancing, Metalworking, Arduino, Snowboarding

  Introduction: My name is Sara Rivera, I am a enterprising, daring, bold, dedicated, venturesome, striking, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.