header banner
Default

"Ik zal alles uitleggen", zei oud-minister Luc Martens, nadat hij 3 miljoen euro aan leningen niet terugbetaalde


Luc Martens verschijnt binnenkort voor de rechtbank. — © bdw

Roeselare -

Oud-minister Luc Martens (77) uit Roeselare werd voor de rechtbank gesleept. Een groep mensen uit de West-Vlaamse ondernemerswereld zou hem “ongeveer drie miljoen” euro geleend hebben, maar zag hun centen nooit terug. “Ik faalde alleen in het halen van de juiste datums”, reageert Martens.

Luc Martens (CD&V) was elf jaar lang burgemeester van Roeselare. Hij was ook jarenlang senator en minister. Een tijdje geleden ruilde hij Leuven in om zijn oude dag met zijn echtgenote door te brengen in zijn geliefde Roeselare. Maar zorgeloos was de verhuis allerminst, want Martens verkeert al enkele maanden in een financiële storm.

Een groep West-Vlaamse ondernemers heeft hem voor de burgerlijke rechtbank in Kortrijk gesleept. Voor zover momenteel bekend gaat het om een vijftal verschillende dossiers, waarbij geldschieters hem in gebreke stelden. Volgens de krant van West-Vlaanderen zou het in totaal om ongeveer drie miljoen euro gaan. Centen die de gedupeerde geldschieters aan Martens hebben geleend nadat die dus zelf in financiële moeilijkheden raakte. Strafklachten zijn er voorlopig nog niet. Het parket moet dus eerst nog nagaan of er sprake is van strafbare feiten, vooraleer er ook een gerechtelijk onderzoek wordt opgestart.

Maar een van de betrokken geldschieters - een bekende West-Vlaamse ondernemer, noemt het een ‘schaamteloze’ en ‘schandelijke’ zaak. “Ik heb hem geld geleend, en voor mij was dat véél geld. Ik moest hem financieel depanneren tussen twee aankopen in. Maar ik wacht nu al zes maanden om mijn geld terug te krijgen.”Een andere ondernemer uit Roeselare vertelt ons anoniem hetzelfde verhaal. “Bij ons gaat het over meer dan 100.000 euro dat hij als overbruggingskrediet nodig had. Een minister of oud-burgemeester met zo’n staat van dienst... Dat lokt geen argwaan. Maar ik, en vele anderen, zagen onze centen nooit terug. Ik heb al weet van 25 gedupeerden. Eén van hen leende hem zelfs een bedrag van rond de 400.000 euro. Maar het geld komt niet terug… Voor mezelf heb ik hem alvast in gebreke gesteld.”

“Geen fraude”

Luc Martens zelf gaat de aantijgingen niet uit de weg. Hij ontkent weliswaar dat het om drie miljoen euro gaat. “Ik baseer me op wat ik weet uit de rechtbank en ik denk dat het eerder over één miljoen, tot 1,2 miljoen, gaat.”

Hoe het dan komt dat de oud-minister dan zo’n grote financiële put heeft? Martens zucht. “Het klopt dat ik een probleem had, maar ik ben geen oplichter en er kan mij geen enkele vorm van fraude worden aangewreven.”

Het verhaal gaat in Roeselare dat Martens zelf werd opgelicht na een investering in bitcoins. “Ik heb inderdaad een portefeuille in cryptomunten”, geeft hij toe. “Maar bij bitcoins weet je dat zoiets met ups and downs gaat. Dat is ook niet de kern van het probleem. Wat dan wel? Ik kan er alleen over zeggen dat ik geld heb geleend bij mensen na enkele tegenslagen in de privé-sfeer. En waar ik volmondig akkoord mee ben, is dat ik heel ver ben moeten gaan bij vrienden om dat allemaal recht te trekken. Maar ik ben daar wel altijd zorgzaam in geweest. Er werden ook contracten opgesteld. Ik heb alleen op één punt gefaald: en dat is het halen van de data voor de terugbetalingen.”

“Volgende week betaald”

Martens zegt dat het dossier voor de rechtbank is uitgesteld omdat hij er tegen eind volgende week zicht op heeft om al het geld aan de geldschieters terug te betalen. Twee ondernemers die naar het gerecht stapten, reageren daar sceptisch op. “Dat verhaal horen wij nu al weken en maanden. Ik ben honderd procent zeker dat wij volgende week nog niet betaald zullen zijn”, zegt een van hen.

De oud-minister maakt zich evenwel sterk dat er toch een goede afloop komt. “Maar het is jammer dat het zo moest lopen”, zegt hij nog. “Ik besef dat ik hiermee veel schade oploop en zo snel mijn goeie naam kan verliezen. Maar ik hoop de komende tijd te bewijzen dat ik nog goeie dingen in de samenleving kan doen.”

Sources


Article information

Author: Timothy Fowler

Last Updated: 1702638241

Views: 1282

Rating: 4.1 / 5 (91 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Timothy Fowler

Birthday: 1930-07-20

Address: 166 Luna Square Suite 278, Andrechester, FL 07362

Phone: +4765327524485587

Job: IT Support Specialist

Hobby: Fishing, Origami, Crochet, Amateur Radio, Wildlife Photography, Photography, Role-Playing Games

Introduction: My name is Timothy Fowler, I am a receptive, multicolored, bold, ingenious, unyielding, risk-taking, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.