header banner
Default

GeenStijl: Niger is de Frans-Afrikaanse hel waar Rusland op eindelijk Pax Americana hoopt


Table of Contents

  Heel soms wordt uw belastinggeld goed besteed en soms betreft het dan een buitenland-repo van Nieuwsuur en soms ook niet en dan betreft het een binnenland-repo van Nieuwsuur. Maar Niger is - vooralsnog - het buitenland, dus hier doen ze wel hun best. Één opmerking vooraf wel; de Nieuwsuur-uitspraak van Niger met een harde Nederlandse g erkennen we niet. Het is - fonetisch - Nijér, doe even normaal (Frans) joh. 

  Maar goed, Niger dus. Het op Tsjaad en Zuid-Soedan na het meest verneukte land ter WERELD. Daar heeft de militaire junta zich na het afzetten van de 'regering' onder leiding van generaal Abdourahmane Tchiani gesteund door de junta's van Mali en Burkina Faso ingegraven tegen een invasie door buurlanden Nigeria, Senegal en Ivoorkust die weer die op hun beurt weer gesteund worden door Frankrijk.

  Kortom, een hornaarsnest van - begrijpelijke - anti-Franse sentimenten want iedereen en zelfs de Fransen haten Franse mensen. Maar des te treuriger natuurlijk dat de Nigers (zo noem je mensen uit Niger) het ene rood-wit-blauw maar al te graag inruilen voor een andere rood-wit-blauw, en denken dat ze beter af zijn als Russische satelliet.

  Sources


  Article information

  Author: Samantha Burton

  Last Updated: 1703215922

  Views: 1128

  Rating: 4.7 / 5 (54 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Samantha Burton

  Birthday: 1912-11-26

  Address: 394 Cameron Mountains, Joelfort, WA 60852

  Phone: +4121070193497271

  Job: Article Writer

  Hobby: Writing, Whiskey Distilling, Painting, Bird Watching, Kite Flying, Yoga, Hiking

  Introduction: My name is Samantha Burton, I am a courageous, Adventurous, honest, tenacious, rich, frank, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.