header banner
Default

ChristenUnie: De leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media wordt verhoogd tot vijftien jaar


Sociale media

De ChristenUnie wil dat kinderen pas vanaf 15 jaar met toestemming van hun ouders op sociale media mogen. Ook moeten de techbedrijven de echte leeftijd van gebruikers strenger gaan controleren, vindt de partij.

De ChristenUnie stelt een verhoging van de leeftijdsgrens voor gebruik van sociale media voor in Kamervragen aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering). Aanleiding is dat het Franse parlement begin deze maand een wetsvoorstel aannam dat de grens op 15 jaar legt.

Veel grote socialmediaplatforms, zoals TikTok, Twitter en Instagram, hanteren momenteel 13 jaar als minimumleeftijd. De ChristenUnie vraagt aan de staatssecretaris waarom de leeftijdsgrens nu 13 jaar is, terwijl die volgens de EU-privacyrichtlijn AVG 16 jaar zou moeten zijn.

"Bent u bereid om net als in Frankrijk de leeftijdsgrens te verhogen naar 15 jaar voor het aanmaken van accounts op sociale media, waarbij de toestemming van de ouders nodig is? Zo ja, bent u bereid om de leeftijdsgrens dan ook goed te controleren en te handhaven?", vraagt ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost aan Van Huffelen. De bewindsvrouw heeft drie weken de tijd om met een reactie te komen.

Leeftijdscontrole

VIDEO: Moeten er leeftijdsbeperkingen gelden op sociale media?
Matt Walsh

Ook wijst Drost erop dat socialmediabedrijven de echte leeftijd van gebruikers die een nieuw account aanmaken momenteel onvoldoende controleren. Ook kunnen kinderen makkelijk een andere leeftijd invullen.

Instagram maakte eind vorig jaar bekend een automatische leeftijdscontrole in te gaan voeren. Daarbij schat de dienst met kunstmatige intelligentie op basis van een video-selfie in hoe oud de gebruiker is. 

Lees ook TikTok voert timer voor tieners in: code invoeren na uur gebruik

'Schadelijk voor gezondheid'

VIDEO: Vanaf welke leeftijd moet ik mijn kind sociale media laten gebruiken?
Christian Parenting

De ChristenUnie vindt dat sociale media 'erg schadelijk' voor de geestelijke gezondheid van jongeren zijn. "Omdat jongeren over het algemeen beïnvloedbaarder zijn, waarbij er dus via sociale media een verhoogd risico bestaat voor pornografie, cyberpesten, onrealistische schoonheidsnormen en telefoonverslaving voor jongeren." In 2021 lekte een intern rapport van Instagram-moederbedrijf Meta, waaruit bleek dat één op de drie meisjes die last heeft van een slecht zelfbeeld de schuld deels aan Instagram geeft.

Afgelopen najaar pleitte de ChristenUnie ook al voor een verbod op TikTok, mede vanwege de zorgen dat gegevens van gebruikers in handen van de Chinese overheid zouden kunnen komen.

Lees ook: Instagram start leeftijdscontrole Europese gebruikers via videoselfie

Luister ook:

VIDEO: ChristenUnie wil belastingstelsel op de schop: 'Gezinnen uit armoede tillen'
WNL

Sources


Article information

Author: Michael Baker

Last Updated: 1703795162

Views: 722

Rating: 4.1 / 5 (101 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Baker

Birthday: 1925-11-29

Address: 83250 Michelle Way, Jimmymouth, MN 15837

Phone: +3784355910582718

Job: Civil Engineer

Hobby: Surfing, Playing Guitar, Ice Skating, Magic Tricks, Rowing, Skateboarding, Stargazing

Introduction: My name is Michael Baker, I am a cherished, Open, Determined, intrepid, Adventurous, variegated, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.